php-fusion-themes
php-fusion-themesListopad 20 2018 07:18:13php-fusion-themes
php-fusion-themesNawigacjaphp-fusion-themes
php-fusion-themes Brak linków php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesOnlinephp-fusion-themes
php-fusion-themes Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1,444
Najnowszy Użytkownik: Samuel
php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesNa Forumphp-fusion-themes
php-fusion-themes
Najnowsze Tematy
ERPPolska.pl
things you must lear...
getting string is th...
strategy home school...
give up looking to c...
Najciekawsze Tematy
Wykoty 2012 [793]
ZDJĘCIA NASZYCH KÓZ [687]
Inne zwierzęta [550]
idą mrozy. [398]
Wykoty 2013 [331]
php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesOstatnie Artykułyphp-fusion-themes
php-fusion-themes Lelek kozodój –...
Wypas kóz na pastwisku
Koza śruboroga
Kozy w agroturystyce
Budowa kozy
php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesTypy użytkowania kózphp-fusion-themes
php-fusion-themes
Kozy dzielimy na typy użytkowania w tym artykule chciałbym przedstawić typy kóz i cechowność poszczegulnego typu


Typ uzytkowy mleczny:

kozy tego typu obdarzone są żywym temperamentem i mają twardą konstytucję. Jest to najbardziej popularny typ użytkowy w krajach o wysokiej kulturze rolniczej i bogatych zasobach paszowych. Budowa ciała tych kóz charakteryzuje się dużym wzrostem (kozły do 100 cm w kłębie i ponad 120 kg wagi) oraz dobrze rozwiniętym wymieniem, co z kolei warunkuje wysoką wydajność mleczną na poziomie 2000 kg mleka w laktacji.

Typ użytkowy mięsny

występują tutaj grupy szlachetnych ras użytkowanych w kierunku mięsnym. Ich umaszczenie zazwyczaj jest brunatne lub czarne. Zaliczane są do ras dużych, ich wysokość w kłębie wynosi 75-90 cm dla kozłów oraz 70-80 cm dla kóz. Masa ciała kozłów waha się w granicach 85-95 kg natomiast u kóz 60-70 kg. Zwierzęta te po odpowiednim opasie osiągają wydajność rzeźną 55-62%. Dobrze żywione dają stosunkowo dużo mleka - 1000-2000 kg w 10 miesięcznej laktacji.

Typ użytkowy wełnisty

ten typ reprezentują tylko dwie rasy. Mają one drobną budowę ciała, wysokość w kłębie nie przekracza 60 cm, a masa ciała 65 kg. Plenność tych ras jest niska (100-110%). Ich wspólną cechą jest wełnistość związana z tym, że ich ciało pokryte jest wełną (nie sierścią jak w przypadku innych kóz). Długość włosów pokrywowych wynosi 20-25 cm.

Typ użytkowy puchowy

do tego typu należą zaledwie trzy rasy. Wymiary ciała kóz i kozłów są mniejsze niż u innych ras. Biała barwa puchu jakim są one pokryte sprzyja farbowaniu wyrobów (np. kaszmirskich szali). Roczna wydajność puchu wynosi 200-1200 g.

Typ wszechstronnie użytkowy

jest wiele ras klasyfikowanych do tego typu dlatego też występuje duże zróżnicowanie cech morfologicznych i użytkowych. Jednakże w większości przypadków są to rasy o zasięgu lokalnym, doskonale przystosowane do miejscowych warunków utrzymania i żywienia. Zwykle są hodowane dla mleka (wydajność mleczna 150-500 kg mleka w laktacji) oraz na mięso (masa ciała niektórych kozłów dochodzi do 90 kg).

zrudło = wikipedia.pl

php-fusion-themes Dodane przez koziarz13 dnia marzec 21 2008 13:26:120 Komentarzy ˇ 1260 Czytań - Drukuj
php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesNie wstydzmy się kozyphp-fusion-themes
php-fusion-themes
W bogatych Stanach Zjednoczonych chowano w 1997 roku ok. 150 tys. kóz, dostarczając od nich na rynek ok. 34 mln litrów mleka. Dużo tych zwierząt spotkać można również w słynącej z eksportu żywności Francji oraz w takich krajach jak Holandia, Portugalia, Niemcy. Tam 90 proc. koziego mleka przerabia się na doskonałej jakości sery, kupowane chętnie przez smakoszy.

Pamiętajmy, że mleko kozie jest bardziej wartościowe od krowiego. Zawarte w nim składniki, głównie tłuszcze i niektóre substancje mineralne, jak wapń, fosfor i magnez, są lepiej przyswajane przez organizm ludzki. Należy ono do produktów, które bardzo rzadko wywołują alergie pokarnowe. Wyniki najnowszych badań wskazują, że u około 60r11;70 proc. osób uczulonych na mleko krowie nie stwierdzono po spożyciu koziego mleka objawów alergii.

Przez długie lata w czasach PRL koza była synonimem biedy. Ludzie wstydzili się przyznać, że trzymają takie zwierzęta. Dziś pod tym względem mamy lepszą sytuację, bo kozy trafiły do wiejskich rezydencji popularnych artystów. Był nawet czas, że panowała na nie moda. Ich pogłowie zwiększyło się do 194 tys. sztuk w 2001 r. Spora część stada podstawowego znalazła się u nas w wyniku importu. Sprowadzano m.in. takie rasy jak biała uszlachetniona, saaneńska, alpejska.

Niejedno drobne gospodarstwo w Polsce będzie musiało pożegnać się z towarową produkcją mleka krowiego, bo nie sprosta zaostrzonym wymaganiom sanitarno-weterynaryjnym. Nie stać je będzie na kosztowne inwestycje i powiększenie stada bydła. Odstrasza również system kwotowania mleka. Może warto, aby ci, którzy zrezygnują z chowu krów, zastanowili się, czy w ich miejsce nie wprowadzić kóz. Unia Europejska jak dotąd nie limituje produkcji mleka koziego, nie ma również żadnych kwot na przetwory z niego. Możliwości zbytu są więc nieograniczone. Zareagowali na to praktyczni Holendrzy. Po wprowadzeniu kwot mlecznych w ich kraju ilość skupowanego mleka koziego wzrosła z 20 mln litrów w 1984 r. do ponad 50 mln litrów w 1996 r.

W ciągu roku od jednej kozy można uzyskać średnio 600r11;800 litrów mleka, pod warunkiem, że będzie ona odpowiednio żywiona. Dość rozpowszechnione jest mniemanie, że kozy lepiej niż bydło wykorzystują pasze objętościowe i mogą taniej wytwarzać mleko z pasz o niskiej wartości pokarmowej. Tak dobrze nie jest. Zwierzęta te są wprawdzie mniej wybredne od innych przeżuwaczy i na pastwisku korzystają z wielu gatunków roślin, ale jeśli chcemy, by dawały dużo dobrej jakości mleka, byle czym ich nie możemy karmić. Dawki pokarmowe muszą być starannie zbilansowane.

Specjaliści od żywienia uważają, że optymalną paszą objętościową dla kóz jest mieszanka traw (zbieranych w stadium kłoszenia) oraz roślin motylkowych (koniczyny, lucerny itp.). Można ją podawać w formie zielonki, siana lub kiszonki, sporządzonej z podsuszonych roślin (do 30 proc. suchej masy). Należy zadbać o dostateczną zawartość w paszy składników energetycznych, białka i włókna surowego. Włókno zapewnia prawidłowy skład mikroflory żwacza i korzystnie wpływa na zawartość tłuszczu w mleku. Badania wykazały, że wydajność mleka u zwierząt zależy tylko w 25 proc. od doskonalenia ich cech genetycznych, natomiast aż w 75 proc. jest uwarunkowana jakością żywienia.

php-fusion-themes Dodane przez koziarz13 dnia marzec 14 2008 10:02:350 Komentarzy ˇ 1078 Czytań - Drukuj
php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesPogłowie kóz w Polscephp-fusion-themes
php-fusion-themes
Wzrost zainteresowania kozami dostrzegany w Polsce od końca lat sie­demdziesiątych ubiegłego stulecia wymusił powrót do ich hodowli, co leżało w pewnej sprzeczności z przyjętą strategią hodowlaną, popieraną przez ów­czesne władze państwowe. Dążenie naszego społeczeństwa do wzbogacania różnorodności występującej na rynku żywności, spowodowanego względami zdrowotnymi, doprowadziło do samoistnego odtworzenia chowu i wzrostu zainteresowania tym gatunkiem zwierząt gospodarskich. W pierwszym eta­pie rozwoju krajowej hodowli zainteresowanie koncentrowało się wokół mleka koziego, poszukiwanego dla dzieci ze skazą białkową, dla których produkt ten traktowany był niemal jak lekarstwo - co wynikało z faktu nie­wielkiej dostępności na rynku żywności tego typu. W latach późniejszych, gdy pogłowie kóz wzrosło na tyle, że wystąpiła swego rodzaju nadproduk­cja mleka, wzrosło zainteresowanie przetwórstwem tego surowca. Po uru­chomieniu wielu przydomowych przetwórni mleka, asortyment artykułów mleczarskich na naszym rynku uległ znacznemu rozszerzeniu, wspomagając zarówno handel detaliczny, jak i gospodarstwa agroturystyczne. Rozwój ho­dowli prowadzonej w małych stadach może doprowadzić do wzrostu zainte­resowania eksportem artykułów mleczarskich, głównie na rynek niemiecki, co w aspekcie możliwych do uzyskania cen może stanowić poważną konku­rencję, choćby dla producentów francuskich. Dlatego podczas przygotowa­nia tej książki staraliśmy się ująć najważniejsze aspekty dotyczące aktualne­go znaczenia i przewidywanych perspektyw rozwoju koziarstwa w Polsce. Dość szeroko skoncentrowano uwagę na użytkowaniu mięsnym, ze względu na praktyczną nieobecność tego gatunku mięsa na rynku, co ze względów dietetycznych należy uznać za zjawisko niekorzystne.

Zainteresowanie chowem i użytkowaniem kóz wzrasta wraz z intensyw­nością przemian cywilizacyjnych, jako potrzeba realizacji potrzeb człowieka. Zwierzęta te ze względu na swój temperament, wszechstronną użytkowość oraz stosunkowo proste zasady utrzymania, często pełnią rolę nie tylko użytkową, ale również towarzyszą człowiekowi, dzięki swoim predyspozycjom do chowu w małych grupach. Z tego też względu obok chowu czysto produkcyjnego, gdzie koziarz utrzymuje swoje zwierzęta w celu zdobywania środków do życia, coraz szerzej kozy wykorzystywane są w gospodarstwach agroturystycznych i rekreacyjnych, jak też w chowie amatorskim, dla umile­nia wypoczynku człowieka (fot. 7). Również coraz częściej dyskutuje się nad możliwościami wykorzystania tego gatunku zwierząt gospodarskich w tera­piach różnych schorzeń.

php-fusion-themes Dodane przez koziarz13 dnia marzec 06 2008 18:21:420 Komentarzy ˇ 2144 Czytań - Drukuj
php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesKozie mlekophp-fusion-themes
php-fusion-themes
Ilość kóz utrzymywanych w różnych krajach ulega dużym wahaniom, co uzależnione jest od zapotrzebowania na ich mleko. Do niedawna pogłowie kóz wzrastało jedynie w okresach niedostatku mleka krowiego, na przykład w czasie wojen, a to ze względu na łatwość pozyskiwania dla nich niewielkich ilości pasz, nawet bardzo ubogich w składniki pokarmowe. Zjawiskiem normalnym było gwałtowne zmniejszanie się pogłowia kóz w okresach międzywojennych. Kozę przez wieki tradycyjnie uważano za zwierzę biedoty. W okresie powojennym (1948 r.) pogłowie kóz w Polsce wynosiło 740 tyś. Od tego czasu zmniejszające się zainteresowanie kozami spowodowało w zasadzie zaniechanie prac hodowlanych. Od 1974 r. nie ujmowano ich nawet w rocznikach statystycznych, jako nie mających gospodarczego znaczenia.


Mimo że obecnie w bogatszych krajach europejskich jest nawet nadmiar mleka krowiego, to występuje tam dynamiczny wzrost pogłowia kóz. Tym razem wzrost ten wywołany jest prawami rynku, a to z powodu gwałtownego zwiększenia się zapotrzebowania na kozie mleko. Mleko to jak również wytworzone z niego przetwory mogą spożywać osoby uczulone na białka mleka krowiego. Również w naszym kraju wzrasta ilość występujących alergii uczuleniowych. Mleko kozie wykorzystywane jest także coraz bardziej przez przemysł kosmetyczny. Na wzrost pogłowia kóz wpłynął również spadek opłacalności utrzymania owiec.


Na powodzenie w chowie kóz, podobnie jak w chowie krów, mogą liczyć hodowcy posiadający większe stada. Ze względu na czasochłonność doju będą oni musieli doić kozy dojarkami mechanicznymi, posiadającymi właściwe parametry pracy. Dojarki przeznaczone dla krów nie nadają się bowiem do doju kóz.

php-fusion-themes Dodane przez koziarz13 dnia marzec 06 2008 18:18:100 Komentarzy ˇ 1405 Czytań - Drukuj
php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesNisza rynkowaphp-fusion-themes
php-fusion-themes
Czy rolnicy, którzy rezygnują z chowu bydła mlecznego, mogliby zainteresować się zastąpieniem krów kozami? Prof. Józef Krzyżewski i dr Nina Strzałkowska z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu nie mają wątpliwości, że tak. Mleko kozie jest produktem rynkowym, który warto i można wypromować, aby znaleźć stałych odbiorców.
Mleko kozie pod wieloma względami przewyższa mleko krowie. Wiele składników mleka koziego, takie jak tłuszcz i niektóre pierwiastki, zwłaszcza wapń, fosfor i magnez, są lepiej przyswajalne przez organizm człowieka w porównaniu z mlekiem krowim. Dlatego spożywanie mleka koziego sprzyja prawidłowemu rozwojowi układu kostnego u dzieci i ludzi młodych, a u osób starszych zapobiega demineralizacji kości, co może wpływać na zmniejszenie liczby wszelkiego rodzaju złamań.

Wysoko cenioną zaletą mleka koziego są jego właściwości przeciwalergiczne. Rozwój cywilizacji sprzyja zwiększeniu częstotliwości występowania wielu schorzeń, w tym również o charakterze alergicznym. Ważne miejsce wśród nich zajmują alergie pokarmowe, związane między innymi z obecnością specyficznych białek w mleku krowim, które w znacznym stopniu utrudniają życie głównych jego konsumentów, czyli niemowląt i dzieci. Najnowsze badania pokazują, że u 60-70 proc. osób uczulonych na mleko krowie nie obserwuje się odczynu alergennego na mleko kozie.

Innym argumentem przemawiającym za upowszechnieniem chowu kóz jest jego dobry, ekologiczny wizerunek, związany z agroturystyką, gdzie warunki środowiskowe są zbliżone do naturalnych. Widać to już w takich regionach Europy, jak we włoskich Alpach czy hiszpańskich Pirenejach. W wielu krajach europejskich, w których intensyfikacja produkcji mleka ograniczyła chów kóz i produkcję mleka koziego, powstały pewne nisze rynkowe, pozwalające na rozwój bogatego asortymentu tradycyjnych produktów kozich.

Do znacznego wzrostu produkcji mleka koziego przyczyniło się również ograniczenie produkcji mleka krowiego poprzez wprowadzenie kwot mlecznych, czego przykładem może być Holandia. W USA rozwój chowu kóz odbywał się pod hasłem "powrotu do natury", a sery z mleka koziego zaczęły być traktowane jako prawdziwy przysmak. Także w innych krajach funkcjonuje już dzisiaj dobrze zorganizowany system produkcji mleka koziego, jego przetwórstwa i sprawnej dystrybucji, na przykład w Niemczech, Francji czy Portugalii.

W Polsce nie notuje się jeszcze zwiększonego zainteresowania chowem kóz i produkcją mleka koziego. Są jednak warunki do tego, aby zaczęło się to zmieniać. Według spisu rolnego mieliśmy w roku 2001 około 194 tys. kóz. To niezły punkt wyjścia. Stale zwiększa się liczba kóz zapisywanych do ksiąg hodowlanych i średnia wielkość stada. Stwarza to warunki do wzrostu koncentracji produkcji mleka, a tym samym łatwiejszego włączenia go w system przetwórstwa mleczarskiego. W krajach, w których chów kóz ma już znaczenie rynkowe, aż 90 proc. mleka przeznacza się do produkcji różnych gatunków serów doskonałej jakości.

Pozytywną zmianą w naszym kraju jest również konsolidacja struktury rasowej kóz. Wśród ras białych najwięcej jest kóz białych uszlachetnionych i saaneńskich, a stale zmniejsza się liczba kóz białych bezrasowych. Wśród kóz kolorowych przeważają kozy barwne uszlachetnione oraz alpejskie. Także i w tej grupie ras stale zmniejsza się pogłowie kóz bezrasowych.

Wydajność mleczna naszych kóz i skład mleka, czyli zawartość białka i tłuszczu, niewiele się różnią od kóz we Francji czy Niemczech, gdzie tradycja hodowli tych zwierząt jest znacznie dłuższa. Jest to spowodowane między innymi tym, że w ciągu ostatnich lat importowano do Polski dużo zwierząt hodowlanych właśnie z tych dwóch krajów. Gorzej jest u nas z plennością kóz, co w pewnym stopniu może być spowodowane strategią hodowlaną, ale także niekorzystnym wpływem środowiska, zwłaszcza niedostatecznym żywieniem.

Źródło: "Farmer" 07/2005

php-fusion-themes Dodane przez koziarz13 dnia marzec 05 2008 18:41:440 Komentarzy ˇ 1170 Czytań - Drukuj
php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesWystarczą kolczykiphp-fusion-themes
php-fusion-themes
Hodowcy owiec i kóz mogą odetchnąć z ulgą. Aby sprzedawać zwierzęta za granice, nie będą musieli zaopatrywać ich w elektroniczne chipy. Zmiana ustawy w tej sprawie trafiła właśnie na biurko prezydenta.

Kiedy na początku roku hodowcy dowiedzieli się, że znakowanie owiec i kóz kolczykami już nie wystarczy nie byli zadowoleni. Hodowla co roku przynosi mniejsze zyski, nie ma już dopłat do matek a zakup chipów to bardzo wysoki koszt. Zanim jednak ustawa zaczęła obowiązywać postanowiono ją zmienić.

Wojciech Wojtyra, Ministerstwo Rolnictwa: - Ten eksport, który jest kierowany głównie do Włoch i Niemiec odbywa się w marcu i w kwietniu, do tego czasu ustawa powinna być ogłoszona.

Problem z elektronicznym znakowaniem owiec mają także hodowcy z innych krajów unii europejskiej, dlatego obowiązek wprowadzenia chipów odroczono o dwa lata.

Wojciech Wojtyra, Ministerstwo Rolnictwa: - Jesteśmy zaliczani do krajów, w których ten elektroniczny system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz obowiązywałby tylko te zwierzęta, które są przeznaczone do handlu, więc nie wszystkie.

Głównym źródłem dochodów dla hodowców jest eksport jagniąt, dlatego większość z nich będzie w przyszłości musiała znakować zwierzęta chipami. Na razie jednak obowiązują kolczyki. Przypominamy, że owce czy kozy powinny być oznakowane przed opuszczeniem gospodarstwa. Nie później jednak niż 180 dni od dnia urodzenia.

Źródło: Dorota Florczyk/Agrobiznes

php-fusion-themes Dodane przez koziarz13 dnia marzec 05 2008 18:37:540 Komentarzy ˇ 904 Czytań - Drukuj
php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
Strona 3 z 3 < 1 2 3
php-fusion-themesLogowaniephp-fusion-themes
php-fusion-themes
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesAnkietaphp-fusion-themes
php-fusion-themes
Jak oceniacie strone????

Słaba

LEpiej zamknąc

Dobra

Bardzo dobra

Znakomita

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesShoutboxphp-fusion-themes
php-fusion-themes
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Milosz 111
20 kwiecień 2018 12:50
Cześć pytanie moja koza jest już 7 dni po terminie. Pytanie dlaczego niechce sie okocic.

AngelVek
12 luty 2018 21:47
mdbxngz http://www.gimmeshelter.e
s/hermes-belt-ebay-522.ht
ml http://www.enclavecreativ
o.es/hermes-glycine-toolb
ox-110.php http://www.hdr-org.de/547
-omega-automatic-geneve-d<


Corpop78
29 listopad 2017 16:57
[url=http://www.imieiviag
gi.info/fungalor-como-fun
ciona-opinion-comentarios
-precios-donde-comprar-ef
ectos-secundarios-dosis-f
armacia-la-composicion-de
-la.php]fungalor dĂłnde co


Corpot81
29 listopad 2017 16:56
[url=http://www.tantra-mo
tel.eu/gh-balance-como-fu
nciona-opinion-comentario
s-precios-donde-comprar-e
fectos-secundarios-dosis-
farmacia-la-composicion-d
e-la.php]gh balance precio


RobertWhate
28 listopad 2017 07:43
Bezpieczna Gielda kryptowalut https://goo.gl/Q2MnMQ

Corpoj85
10 listopad 2017 17:54
[url=http://www.irschenbe
rger-theater.de/gaestebuc
h/redirect.php?LOCATION=h
ttp://corpo-sano-it.info/
maxatin-come-funziona-par
ere-recensioni-prezzo-dov
e-comprare-effetti-collat<


Corpog46
10 listopad 2017 16:31
[url=http://www.cqumzh.cn
/uchome/link.php?url=http
://corpo-sano-it.info/dri
velan-ultra-come-funziona
-parere-recensioni-prezzo
-dove-comprare-effetti-co
llaterali-dosaggio-farmac<


Louiseffok
23 październik 2017 23:20
Witajcie tu Karol.Mam 41 lata.Moje aktualne miejsce zamieszkania to Zwierzyniec.Moja mania to moda a takze ksiazki. Sprawdz http://autoreestr.ru/user
/RhysSholl83153/ http://bridge-clips.net/u

Antoniokew
20 październik 2017 04:21
[url=https://mp3pobierz.t
umblr.com/]wyszukiwarka mp3[/url] pobierz muzyke z youtube online na https://mp3pobierz.pl


Merlinchift
18 sierpień 2017 00:39
[url=http://www.or-design
.fr/mizuno-chaussure-runn
ing-wave-crusader-8-femme
-606.html]Mizuno Chaussure Running Wave Crusader 8 Femme[/url] Don't enable your teen or you to ultimately


Archiwum
php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themes

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl